Cyklon Nordicin yhteistyökumppanit

Cyklon Nordicin päämateriaali on puu / CLT.  Kumppaninamme on Stora Enso Oyj, joka toimii materiaalin toimittajana ja osallistuu osaltaan myös tuotteen kehittämiseen. Stora Enson tuotantokapasiteetti ja sekä tekninen osaaminen tuo vahvan lisän Cyklon Nordicin tuotekehitykseen.

Puurakentajat Group Oy on suomalainen puuteknologiaan erikoistunut konserni, jolla on kymmenien vuosien kokemus massiivipuurakentamisesta ja -saneeraamisesta. Suunnittelemme, tuotamme ja rakennamme ekologisesti kestäviä ja terveellisiä pientaloja, kerrostaloja sekä mm. kouluja ja päiväkoteja. Puurakentajien massiivipuuelementit mahdollistavat nykyaikaisia arkkitehtonisia ratkaisuja ja tehostavat rakentamista sekä taloudellisesti että ympäristön ja terveyden kannalta. Rakennamme massiivipuurakennuksia, joissa ihminen voi hyvin.

Cyklon Nordic pyöräpysäköinnin ovet ovat varustettu Loihteen pääsynhallintajärjestelmällä. Käyttäjän saapuessa ovelle Loihde pääsynhallinta tunnistaa käyttäjän matkapuhelimen ja avaa oven. Ovesta kulkiessa valvontakamera aktivoituu ja kuvaa käyttäjän ja tallentaa sen valvontatietoihin mahdollisten väärin-käytösten selvittämiseksi. Haluttuina aikoina käyttäjältä voidaan vaatia myös biometrinen tunnistautuminen puhelimella oven avaamiseksi.

Keskeinen osa-alue tuotteen käytettävyydelle on sen käyttäjämukavuus ja turvallisuus. iLoqin tarjoamilla ratkaisuilla turvallinen säilytys Cyklon Nordiceissa on saatu mahdollisimman korkealle tasolle käyttömukavuudesta lainkaan tinkimättä.

Lähes jokainen pyöräilee, edes satunnaisesti. Jotta pyöräily olisi mukavaa ja sujuvaa, vaaditaan hyvää pyöräily-ympäristöä, loogisia liikennesääntöjä ja turvallisia pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöräliitto edistää pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.

Pyöräliiton Dynamo on pyörätoimialan yhteistyöverkosto. Dynamon toiminta koostuu vaikuttamistyöstä ja alan verkostoja vahvistamista tapaamisista. Pyöräliitto kutsuu tarpeen mukaan Dynamon jäsenyrityksiä mukaan päättäjätapaamisiin ja selvittää yritysten näkökantoja ajankohtaisiin asioihin ja välittää näitä eteenpäin. Näin alan yritysten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa.