Cyklon Nordic Oy

Cyklon Nordic Oy perustettiin vuoden 2021 lopussa ratkaisemaan pyöräilyn voimakkaan kasvun mukanaan tuomia pysäköintihaasteita. Rakennuttajia ja kiinteistönomistajia askarruttivat pyörien pysäköinnin tilalliset ja kaupunkikuvalliset ulottuvuudet. Toisaalta pyöräilijät toivovat pyöräpysäköinniltä helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta, näitä haasteita me olemme ratkaisseet.

Cyklon Nordic yhtiön perustajat ovat rakennus- ja kaupunkiympäristöjen suunnittelun, konseptisuunnittelun sekä talous- ja rahoitusalan kokeneita ammattilaisia.

Yhtiö suunnittelee ja kehittää polkupyörien, sähköpotkulautojen ja muiden pienten henkilökuljettimien säilytykseen tarkoitettuja turvallisia pysäköintiratkaisuja ja rakennuksia.

Cyklon on olemassa, koska laadukkaan pyöräpysäköinnin tarve kasvaa

Kaupungit haluavat lisätä kestävien kulkumuotojen käyttöä ja edellyttävät kaavamääräyksissä polkupyörien pysäköinnin järjestämistä. 

Yhteiskunta on lähtenyt kannustamaan pyöräilyn lisäämistä muun muassa veroinstrumentein, mikä on vaikuttanut pyöräilyn kasvuun hyvin voimakkaasti. Tämä on myös kasvattanut sähköpyöräilyn suosiota.

Sähköpyöräily on parantanut pyörän käytettävyyttä kodin ja työpaikan välisenä kulkuvälineenä. Samalla polkupyörään käytettävä rahamäärä on kasvanut huomattavasti, mikä puolestaan on nostanut pyöräpysäköintiratkaisujen vaatimustasoa. Arvokkaat pyörät halutaan säilyttää laadukkaissa ja juuri polkupyöräpysäköintiä varten suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa.

Korkealaatuisen pyöräpysäköinnin järjestäminen maksaa ja kuluttaa tontin neliömetrejä. Cyklon on olemassa, jotta pyöräpysäköinti olisi rakennuttajalle ja kiinteistönomistajalle tila- ja kustannustehokasta ja käyttäjälle helppoa, mukavaa ja turvallista.

Tekemällä pyöräpysäköinnistä helppoa ja turvallista edistämme omalta osaltamme hiilivapaata liikennettä ja olemme mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.